Design a site like this with WordPress.com
Začít

Ostrov

Rybář Hans BarrØy bydlí spolu se svou rodinou na odlehlém ostrově. Není to lehké, uživit se pouze rybolovem, zvláště žijete-li na nehostinném severu Evropy. Hans s manželkou Marií, dcerkou Ingrid, otcem Martinem a mentálně zaostalou sestrou Barbro mají co dělat, aby přežili. Hans se nechává najímat na dost nebezpečný sezónní lov tresek. Rodina se snaží, co nejvíc může, zapojuje se i tříletá Ingrid, která se učí zpracovávat rybí maso. Zdá se, že v ní roste zdatný pomocník. Je tady však ještě Barbro, která otěhotní s příležitostným výpomocným dělníkem a zamotá tak život celé rodině.
Román se odehrává ve dvacátých letech 20. století a zabírá období patnácti let, během kterých Ingrid dospívá.

Knihu ocení milovníci kvalitní severské literatury. Zážitek je umocněn popisem nehostinné, ale přesto čímsi krásné a tajuplné přírody. Sepjetí člověka s přírodou, respekt před živly, které mohou ohrozit existenci rodiny Hanse BarrØye i ponurá atmosféra drsné norské krajiny – to vše na čtenáře čeká při čtení knihy Ostrov, nenápadného a docela tenkého románu, který mě doslova pohltil. Užívala jsem si popis nehostinného ostrova, vylíčení rodinných vztahů. Ostrov je dílo, které by určitě nemělo zapadnout na dno knihovny :).

Jak zahnat splín

Výběr krátkých povídek a zamyšlení vychází v tomto vydání v češtině poprvé. Texty byly publikovány na přelomu 19. a 20. století a aktuální jsou i v současné době. Mark Twain vtipně glosuje události a situace běžného života. V jedné z povídek poznáváme hodného chlapce, který toužil ocitnout se na obrázcích náboženských knih z nedělní školy. Jenže, jak to bývá, hodní chlapci se nemají tak dobře jako ti zlí. V další se setkáváme se zvídavou dívenkou, jejíž otázky by k šílenství dovedly i samotného Boha. V jiné povídce se autor zamýšlí nad složitostí německého jazyka. Příjemným překvapením pro českého čtenáře bude Twainův pohled na Mariánské Lázně, které navštívil, a na lázeňské procedury vůbec. Napadlo někdy někoho, jak se cítili Adam s Evou, když spolu žili v Ráji? Jejich názory Mark Twain humorně popisuje v imaginárních denících, jednou z pohledu Evy, podruhé zase z pohledu Adama. Jak už název říká, každá povídka je malou tabletkou na splín a smutnou náladu. Marka Twaina poznáváme z jiné strany než jsme zvyklí, představuje se nám jako vtipný komentátor a humorista.